Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O nás

Vloženo: 31. března 2022 v 19:53

Historie
Mateřská škola Kobylnice byla založena v roce 1960 v levém, tehdy nevyužitém křídle budovy základní školy. V té době zde začal existovat zemědělský útulek, který byl určen především pro děti rodičů zaměstnaných v tehdejším JZD Kobylnice. Ve dvou místnostech se tísnilo až 25 dětí. Útulek byl v provozu od března do konce listopadu a děti zde pobývaly i dvanáct hodin denně. Jídlo si nosily z domova, v lepším případě chodily na oběd domů.
Obrat k lepšímu nastal v roce 1982, kdy došlo k rekonstrukci prostor, jejich rozšíření a celkové modernizaci. Zemědělský útulek se změnil na mateřskou školu, a ta cestou dalšího vylepšení dosáhla dnešní podoby.

O nás
Od roku 2003 je Mateřská škola Kobylnice v právní subjektivitě. V současné době jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu s kapacitou 22 dětí se zaměřením a důrazem na výtvarné a pracovní činnosti.
Ve svém působení navazujeme na život v obci a zajišťujeme kulturní programy na akcích, které pořádá obecní úřad v Kobylnicích. Při práci s dětmi vycházíme i z polohy této malebné obce, kterou protéká řeka Doubrava.
Daří se nám obnovit některé již zapomenuté tradice – vynášení Morany, vítání jara, Tři králové,... Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu " Hrajeme si a poznáváme svět ", který je průběžně aktualizován a doplňován (celé znění dokumentu je k náhlednutí ve vstupní chodbě MŠ).

Prostory MŠ
V mateřské škole se nacházejí čtyři místnosti. Ložnice s trvale rozestavěnými lehátky, menší herna s náznaky hracích koutků, která slouží i ke cvičení, třída se stolečky a kuchyňka využívaná jako výdejna stravy. Šatna je vybavena věšáčky, lavičkami a botníky. Vytápění je centrální, plynové. Hygienické zázemí bylo v roce 2010 zrekonstruováno. Nyní splňuje všechny požadavky moderní hygieny. Nedílnou součástí MŠ je zahrada, která je vybavena zahradním nábytkem, pískovištěm, průlezkami a dřevěným domečkem na hračky. K dispozici máme též velké hřiště, které se nachází v blízkosti školy.
Je zabezpečeno celodenní stravování, jídlo je dováženo ze Školní jídelny v Nových Dvorech.
Vzhledem k lokalitě je možné podnikat i delší vycházky do okolí a posilovat tak v dětech lásku k přírodě a k místu, kde žijí.

Provozní doba MŠ

Pondělí - pátek : 6:30 hod. - 16:00 hod.

Časový režim dne

6:30 - 9:30 hod.        hry, činnosti podle volby dětí a společné činnosti, přerušeno cvičením a hygienou

8:45 - 9:00 hod.        svačina

9:30 - 11:30 hod.       pobyt venku, hygiena, příprava na oběd

11:30 - 12:15 hod.     oběd, hygiena

12:15 -14:00 hod.      hygiena, individuální odpočinek, klidové činnosti

14:00 - 14:30 hod.     svačina

14:30 - 16:00 hod.     zábavné činnosti, hry do odchodu dětí

 

V průběhu dne přecházejí činnosti plynule, bez zbytečného skupinového organizování. Režim dne je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby, aktivity i odpočinek u jednotlivých dětí.

 

 

 

Galerie