Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozvánka na první informativní schůzku na škol. rok 2024/25

Vloženo: 4. července v 8:44

VÁŽENÍ RODIČE,

ZVEME VÁS NA PRVNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/25,

KTERÁ SE KONÁ VE STŘEDU 28. 8. 2024 OD 16:00 V BUDOVĚ MŠ.

Program :

 SEZNÁMENÍ SE ZAMĚSTNANCI A PROVOZEM ŠKOLY
 SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM A ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM
 PLATBA ŠKOLNÉHO
 OMLOUVÁNÍ DĚTÍ, NEMOCNOST
 STRAVOVÁNÍ
 INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY
 SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY
 PLÁNOVANÉ AKCE
 CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ
 SPONZORSTVÍ, PŘÍSPĚVKY RODIČŮ